תראו מה מצאתי בשבילכם
24/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $524
04/08/22  -  28/07/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $621
06/09/22  -  30/08/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $315
09/08/22  -  02/08/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $449
11/08/22  -  04/08/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $532
01/09/22  -  25/08/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $536
18/08/22  -  11/08/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $575
23/08/22  -  16/08/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $678
18/09/22  -  13/09/22  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $344
20/09/22  -  13/09/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $404
27/09/22  -  25/09/22  (א'  -  ג')
3 ימים - ראש השנה  (ישיר)
מ- $528
18/10/22  -  11/10/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $522
18/10/22  -  09/10/22  (א'  -  ג')
10 ימים  (ישיר)
מ- $640
16/10/22  -  09/10/22  (א'  -  א')
8 ימים - סוכות  (ישיר)
מ- $641
לכל הטיסות הזולות לבזל