תראו מה מצאתי בשבילכם
01/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ב')
7 ימים  (ישיר)
מ- $504
01/08/22  -  25/07/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $504
26/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $509
27/07/22  -  25/07/22  (ב'  -  ד')
3 ימים  (ישיר)
מ- $538
25/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  ב')
7 ימים  (ישיר)
מ- $538
26/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ג')
9 ימים  (ישיר)
מ- $557
03/08/22  -  27/07/22  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $563
25/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $586
27/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  ד')
9 ימים  (ישיר)
מ- $780
27/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $829
20/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ד')
3 ימים  (ישיר)
מ- $868
22/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ו')
5 ימים  (ישיר)
מ- $892
27/07/22  -  24/07/22  (א'  -  ד')
4 ימים  (ישיר)
מ- $921
26/07/22  -  20/07/22  (ד'  -  ג')
7 ימים  (ישיר)
מ- $1,010
25/07/22  -  20/07/22  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $1,042
22/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  ו')
4 ימים  (ישיר)
מ- $1,051
27/07/22  -  20/07/22  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $1,247
05/09/22  -  31/08/22  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $231
לכל הטיסות הזולות לז'נבה