תראו מה מצאתי בשבילכם
30/09/22  -  26/09/22  (ב'  -  ו')
5 ימים  (ישיר)
מ- $222
23/09/22  -  16/09/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $227
05/08/22  -  29/07/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $568
22/07/22  -  15/07/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $568
25/07/22  -  18/07/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $590
29/07/22  -  22/07/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $633
18/07/22  -  15/07/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $634
25/07/22  -  22/07/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $666
01/08/22  -  29/07/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $723
01/08/22  -  25/07/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $828
02/09/22  -  26/08/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $529
12/08/22  -  05/08/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $552
05/09/22  -  29/08/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $568
08/08/22  -  01/08/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $611
08/08/22  -  05/08/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $633
29/08/22  -  26/08/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $646
29/08/22  -  22/08/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $679
26/08/22  -  19/08/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $709
לכל הטיסות הזולות לליון