תראו מה מצאתי בשבילכם
10/02/24  -  03/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $62
29/01/24  -  20/01/24  (ש'  -  ב')
10 ימים  (ישיר)
מ- $62
27/01/24  -  20/01/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $73
15/01/24  -  10/01/24  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $74
29/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $74
24/02/24  -  17/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $74
26/02/24  -  17/02/24  (ש'  -  ב')
10 ימים  (ישיר)
מ- $74
24/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ש')
6 ימים  (ישיר)
מ- $83
26/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $83
27/01/24  -  24/01/24  (ד'  -  ש')
4 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $85
10/02/24  -  07/02/24  (ד'  -  ש')
4 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $85
27/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ש')
6 ימים  (ישיר)
מ- $85
24/02/24  -  21/02/24  (ד'  -  ש')
4 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $86
26/02/24  -  21/02/24  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $86
28/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $101
31/01/24  -  24/01/24  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $102
31/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $103
28/02/24  -  21/02/24  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $104
לכל הטיסות הזולות למרסי