תראו מה מצאתי בשבילכם
01/08/22  -  27/07/22  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $626
01/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ב')
7 ימים  (ישיר)
מ- $626
02/08/22  -  27/07/22  (ד'  -  ג')
7 ימים  (ישיר)
מ- $626
01/08/22  -  25/07/22  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $626
02/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $626
03/08/22  -  27/07/22  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $626
02/08/22  -  25/07/22  (ב'  -  ג')
9 ימים  (ישיר)
מ- $626
03/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ד')
9 ימים  (ישיר)
מ- $626
03/08/22  -  25/07/22  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $626
25/07/22  -  20/07/22  (ד'  -  ב')
6 ימים  (ישיר)
מ- $630
25/07/22  -  19/07/22  (ג'  -  ב')
7 ימים  (ישיר)
מ- $630
25/07/22  -  22/07/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $668
31/07/22  -  27/07/22  (ד'  -  א')
5 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $669
31/07/22  -  26/07/22  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $669
31/07/22  -  25/07/22  (ב'  -  א')
7 ימים  (ישיר)
מ- $669
01/08/22  -  29/07/22  (ו'  -  ב')
4 ימים  (ישיר)
מ- $674
02/08/22  -  29/07/22  (ו'  -  ג')
5 ימים  (ישיר)
מ- $674
03/08/22  -  29/07/22  (ו'  -  ד')
6 ימים  (ישיר)
מ- $674
לכל הטיסות הזולות למרסי