תראו מה מצאתי בשבילכם
27/01/24  -  20/01/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $174
09/03/24  -  02/03/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $174
10/02/24  -  03/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $179
24/02/24  -  17/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $179
27/01/24  -  20/01/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $174
10/02/24  -  03/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $179
24/02/24  -  17/02/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $179
09/03/24  -  02/03/24  (ש'  -  ש')
8 ימים  (ישיר)
מ- $174
לכל הטיסות הזולות לניס