תראו מה מצאתי בשבילכם
13/09/22  -  07/09/22  (ד'  -  ג')
7 ימים  (ישיר)
מ- $306
02/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $470
04/08/22  -  26/07/22  (ג'  -  ה')
10 ימים  (ישיר)
מ- $533
02/08/22  -  28/07/22  (ה'  -  ג')
6 ימים  (ישיר)
מ- $590
04/08/22  -  27/07/22  (ד'  -  ה')
9 ימים  (ישיר)
מ- $598
03/08/22  -  28/07/22  (ה'  -  ד')
7 ימים  (ישיר)
מ- $608
04/08/22  -  28/07/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $646
20/07/22  -  14/07/22  (ה'  -  ד')
7 ימים  (ישיר)
מ- $973
21/07/22  -  14/07/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $1,183
17/07/22  -  14/07/22  (ה'  -  א')
4 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $1,261
06/09/22  -  31/08/22  (ד'  -  ג')
7 ימים  (ישיר)
מ- $354
08/09/22  -  31/08/22  (ד'  -  ה')
9 ימים  (ישיר)
מ- $354
07/09/22  -  31/08/22  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $445
06/09/22  -  30/08/22  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $454
08/09/22  -  30/08/22  (ג'  -  ה')
10 ימים  (ישיר)
מ- $454
01/09/22  -  25/08/22  (ה'  -  ה')
8 ימים  (ישיר)
מ- $527
07/09/22  -  30/08/22  (ג'  -  ד')
9 ימים  (ישיר)
מ- $543
31/08/22  -  25/08/22  (ה'  -  ד')
7 ימים  (ישיר)
מ- $560
לכל הטיסות הזולות לניס