תראו מה מצאתי בשבילכם
26/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $171
26/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ו')
5 ימים  (ישיר)
מ- $174
29/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $174
04/02/24  -  28/01/24  (א'  -  א')
8 ימים  (ישיר)
מ- $176
21/01/24  -  14/01/24  (א'  -  א')
8 ימים  (ישיר)
מ- $178
12/02/24  -  05/02/24  (ב'  -  ב')
8 ימים  (ישיר)
מ- $178
28/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $179
06/03/24  -  02/03/24  (ש'  -  ד')
5 ימים  (ישיר)
מ- $181
27/01/24  -  22/01/24  (ב'  -  ש')
6 ימים  (ישיר)
מ- $183
26/01/24  -  19/01/24  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $186
25/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  א')
7 ימים  (ישיר)
מ- $187
27/02/24  -  19/02/24  (ב'  -  ג')
9 ימים  (ישיר)
מ- $187
25/02/24  -  20/02/24  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $188
02/03/24  -  26/02/24  (ב'  -  ש')
6 ימים  (ישיר)
מ- $188
10/03/24  -  05/03/24  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $188
26/02/24  -  20/02/24  (ג'  -  ב')
7 ימים  (ישיר)
מ- $188
03/03/24  -  26/02/24  (ב'  -  א')
7 ימים  (ישיר)
מ- $188
27/02/24  -  20/02/24  (ג'  -  ג')
8 ימים  (ישיר)
מ- $188
לכל הטיסות הזולות לפריז