תראו מה מצאתי בשבילכם
04/06/22  -  31/05/22  (ג'  -  ש')
5 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $541
07/06/22  -  31/05/22  (ג'  -  ג')
8 ימים - שבועות  (ישיר)
מ- $580
05/06/22  -  31/05/22  (ג'  -  א')
6 ימים  (ישיר)
מ- $606
06/06/22  -  31/05/22  (ג'  -  ב')
7 ימים - שבועות  (ישיר)
מ- $687
08/06/22  -  31/05/22  (ג'  -  ד')
9 ימים - שבועות  (ישיר)
מ- $771
24/06/22  -  16/06/22  (ה'  -  ו')
9 ימים  (ישיר)
מ- $316
22/06/22  -  19/06/22  (א'  -  ד')
4 ימים  (ישיר)
מ- $321
22/06/22  -  16/06/22  (ה'  -  ד')
7 ימים  (ישיר)
מ- $321
24/06/22  -  17/06/22  (ו'  -  ו')
8 ימים  (ישיר)
מ- $324
17/06/22  -  09/06/22  (ה'  -  ו')
9 ימים  (ישיר)
מ- $333
20/06/22  -  16/06/22  (ה'  -  ב')
5 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $334
22/06/22  -  15/06/22  (ד'  -  ד')
8 ימים  (ישיר)
מ- $351
14/06/22  -  09/06/22  (ה'  -  ג')
6 ימים  (ישיר)
מ- $355
14/06/22  -  05/06/22  (א'  -  ג')
10 ימים  (ישיר)
מ- $355
17/06/22  -  15/06/22  (ד'  -  ו')
3 ימים  (ישיר)
מ- $362
22/06/22  -  13/06/22  (ב'  -  ד')
10 ימים  (ישיר)
מ- $362
17/06/22  -  08/06/22  (ד'  -  ו')
10 ימים  (ישיר)
מ- $363
13/06/22  -  09/06/22  (ה'  -  ב')
5 ימים - סופ"ש  (ישיר)
מ- $364
לכל הטיסות הזולות לפריז