1. ביטול באמצעות האינטרנט: דרך הצ'ט באתר או פתיחת פנייה דרך טופס בדף יצירת קשר

 

2. ביטול באמצעות המייל: שליחת מייל

 

3. ביטול באמצעות פקס: 074-7878755 

 

4. ביטול באמצעות דואר רשום בכתובת משרדי החברה:

 

ברון טורס, שדרות ירושלים 42, תל אביב- יפו, מיקוד 6809102 (עליכם לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, יותר מ- 7 ימי עסקים טרם המועד שנקבע לטיסה).

 

5. ביטול בע"פ במשרדי החברה: ברון טורס, שדרות ירושלים 42, תל אביב- יפו.

X