החוק קובע כי אפשר לבטל עסקה לרכישת שירותי נסיעה, הארחה, חופש ובילוי שהתבצעה ב"מכר מרחוק" בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר ובתנאי שמועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. הודעת הביטול צריכה להיות בכתב או בעל פה בשיחה ( אפשר למסור הודעת ביטול גם באמצעות פקס או תקשורת אלקטרונית). הפנייה חייבת להעשות בשעות העבודה של המשרד (בין 09:00-17:00) על מנת שנוכל לטפל בבקשה מול הספק (למשל מול חברת התעופה). בקשה שתועבר ביום האחרון להגנת הצרכן לאחר שעות הפעילות של המשרד לא תוכל להיות מטופלת ולכן תחשב לפי תנאי הביטול הרגילים של העסקה.

 

דמי ביטול בהגנת הצרכן הם בגין כל כרטיס בנפרד, עלות הביטול תהיה 100 ש"ח או 5%, הנמוך מבינהם, עבור כל כרטיס.

X