חגים מקומיים בקולומבו
יולי 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
20/07/24
Esala Full Moon Poya Day
חג לאומי
Esala Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
אוגוסט 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
19/08/24
Nikini Full Moon Poya Day
חג לאומי
Nikini Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
ספטמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
16/09/24
Milad-Un-Nabi (Holy Prophet's Birthday)
חג לאומי
Mawlid, or Milad, marks the birth of the Islamic prophet Muhammed, or Mohamed, in the year 570 of the Gregorian calendar.
17/09/24
Binara Full Moon Poya Day
חג לאומי
Binara Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
אוקטובר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
17/10/24
Vap Full Moon Poya Day
חג לאומי
Vap Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
31/10/24
Deepavali
חג לאומי
Diwali, also known as the Festival of Lights, is one of the most popular Hindu festivals.
נובמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
15/11/24
Ill Full Moon Poya Day
חג לאומי
Ill Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
דצמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
14/12/24
Unduvap Full Moon Poya Day
חג לאומי
Unduvap Full Moon Poya Day is a public holiday in Sri Lanka
24/12/24
Christmas Eve
חג
Christmas Eve is the day before Christmas Day and falls on December 24 in the Gregorian calendar.
25/12/24
Christmas Day
חג לאומי
Christmas Day is one of the biggest Christian celebrations and falls on December 25 in the Gregorian calendar.
X