חגים מקומיים בנסאו
יולי 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
10/07/24
Independence Day
חג לאומי
Independence Day is a public holiday in Bahamas
אוגוסט 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
05/08/24
Emancipation Day
חג לאומי
Emancipation Day is a public holiday in Bahamas
אוקטובר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
14/10/24
National Heroes Day
חג לאומי
National Heroes Day is a public holiday in Bahamas
דצמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
24/12/24
Christmas Eve
חג
Christmas Eve is the day before Christmas Day and falls on December 24 in the Gregorian calendar.
25/12/24
Christmas Day
חג לאומי
Christmas Day is one of the biggest Christian celebrations and falls on December 25 in the Gregorian calendar.
26/12/24
Boxing Day
חג לאומי
Boxing Day is a public holiday in Bahamas
31/12/24
New Year's Eve
חג
New Year’s Eve is the last day of the year, December 31, in the Gregorian calendar.
X