חגים מקומיים באבו דאבי
יוני 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
08/06/24
Hajj season begins
חג
Hajj season begins is a observance in United Arab Emirates
16/06/24
Arafat (Hajj) Day
חג לאומי
Arafat (Hajj) Day is a national holiday in United Arab Emirates
17/06/24
Eid al-Adha (Feast of Sacrifice)
חג לאומי
Eid al-Adha (Id ul-Adha) is an Islamic festival falling on the 10th day of the month of Dhul Hijja (Thou al-Hijja) to commemorate the willingness of Ibrahim (Abraham) to sacrifice his son.
17/06/24
Eid al-Adha Holiday
חג לאומי
Eid al-Adha Holiday is a national holiday in United Arab Emirates
יולי 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
08/07/24
Al-Hijra (Islamic New Year)
חג לאומי
Muharram is the first month of the Islamic calendar and a time of remembrance or mourning.
ספטמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
16/09/24
Mouloud
חג לאומי
Mawlid, or Milad, marks the birth of the Islamic prophet Muhammed, or Mohamed, in the year 570 of the Gregorian calendar.
נובמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
30/11/24
Commemoration Day
חג
Commemoration Day is a observance in United Arab Emirates
דצמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
02/12/24
National Day
חג לאומי
National Day is a national holiday in United Arab Emirates
31/12/24
New Year's Eve
חג
New Year’s Eve is the last day of the year, December 31, in the Gregorian calendar.
X