חגים מקומיים בטוקיו
יולי 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
07/07/24
Star Festival
חג
Star Festival is a observance in Japan
15/07/24
Sea Day
חג לאומי
Sea Day is a national holiday in Japan
אוגוסט 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
06/08/24
Hiroshima Memorial Day
חג
Hiroshima Memorial Day is a observance in Japan
09/08/24
Nagasaki Memorial Day
חג
Nagasaki Memorial Day is a observance in Japan
11/08/24
Mountain Day
חג לאומי
Mountain Day is a national holiday in Japan
ספטמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
16/09/24
Respect for the Aged Day
חג לאומי
Respect for the Aged Day is a national holiday in Japan
22/09/24
Autumn Equinox
חג לאומי
Autumn Equinox is a national holiday in Japan
אוקטובר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
14/10/24
Sports Day
חג לאומי
Sports Day is a national holiday in Japan
נובמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
03/11/24
Culture Day
חג לאומי
Culture Day is a national holiday in Japan
15/11/24
7-5-3 Day
חג
7-5-3 Day is a observance in Japan
23/11/24
Labor Thanksgiving Day
חג לאומי
Labor Thanksgiving Day is a national holiday in Japan
דצמבר 2024
תאריךשם החגסוג החגתיאור החג
25/12/24
Christmas
חג
Christmas Day is one of the biggest Christian celebrations and falls on December 25 in the Gregorian calendar.
31/12/24
December 31 Bank Holiday
חג
December 31 Bank Holiday is a bank holiday in Japan
X